Special

Veil Serpents

240pts + 37 pts/miniatura adicional
3-6 miniaturas
0-3 Unidades/Ejército (Legion of Envy)
0-3 Unidades/Ejército (Legion of Gluttony)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Greed)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Lust)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Pride)
0-3 Unidades/Ejército (Legion of Sloth)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Wrath)
Altura:Large
Tipo:Beast
Peana:40x40mm
Global Ava Mar Dis Reglas de Miniaturas
" "
Defensivo PV Def Res Arm
Ofensivo Ata Ofe Fue PA Agi

Opciones

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Opciones de Grupo de Mando

135 pts