Characters

Miser of Sugulag

615pts
miniatura individual
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Envy)
0-1 Unidades/Ejército (Legion of Gluttony)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Gluttony)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Lust)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Pride)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Sloth)
0-0 Unidades/Ejército (Legion of Wrath)
Altura:Gigantic
Tipo:Beast
Peana:50x100mm
Global Ava Mar Dis Reglas de Miniaturas
" "
Defensivo PV Def Res Arm
Ofensivo Ata Ofe Fue PA Agi

Opciones mágicas

95 pts
265 pts
Adivinación

Adivinación

Evocación

Evocación

Taumaturgia

Taumaturgia

Opciones

(1-1 por Ejército)

gratis
90 pts
35 pts
20 pts
20 pts
20 pts
70 pts
80 pts